αναστολή λειτουργίας υποθηκοφυλακείων λόγω κορωνοϊού

1 άρθρο