αναστολή λειτουργίας κτηματολογίου λόγω κορωνοϊού

1 άρθρο