ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

7 άρθρα

Ρυμοτομική απαλλοτρίωση ακινήτου κατ’ εφαρμογή σχεδίου πόλεως