ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

6 posts

Ρυμοτομική απαλλοτρίωση ακινήτου κατ’ εφαρμογή σχεδίου πόλεως