ΡΥΜΟΤΟΜΙΚΗ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗ

6 άρθρα

Ρυμοτομική απαλλοτρίωση ακινήτου κατ’ εφαρμογή σχεδίου πόλεως