ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

2 άρθρα

Η δίκη για την οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης ακινήτου λόγω απαλλοτρίωσης