ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ ΑΠΑΛΛΟΤΡΙΩΣΗΣ

2 posts

Η δίκη για την οριστική τιμή μονάδας αποζημίωσης ακινήτου λόγω απαλλοτρίωσης