ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΛΟΓΩ ΣΤΕΡΗΣΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ

6 άρθρα

Αξίωση αποζημίωσης ιδιοκτήτη ακινήτου λόγω στέρησης χρήσης ακινήτου